Privacyverklaring van Martin Koopman Installatie Techniek B.V., gevestigd aan de Soetersveldweg 4 , 7151 JA te Eibergen. KVK nummer: 08071268

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Martin Koopman Installatie Techniek B.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Martin Koopman Installatie Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam
Voorletters en achternaam
Adresgegevens inclusief postcode
Telefoonnummer
E-mailadres

Martin Koopman Installatie Techniek B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen, e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om goederen en diensten bij u te leveren.

– Martin Koopman Installatie Techniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Martin Koopman Installatie Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met doelen wordt bedoeld: onderhoud, reparatie en garantie op producten en diensten.

 

Martin Koopman Installatie Techniek B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden (onderaannemers en leveranciers) als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

U kunt contact opnemen met ons kantoor via het mailadres

administratie@martinkoopman.nl voor:

– meer informatie over de wijze waarop Martin Koopman Installatie Techniek B.V. persoonsgegevens verwerkt.

– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.

– inzage in de persoonsgegevens die Martin Koopman Installatie Techniek B.V. met betrekking tot u verwerkt.

– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Martin Koopman Installatie Techniek B.V.

– correctie en verwijdering van uw gegevens die Martin Koopman Installatie Techniek B.V. van u heeft.

– overdragen van gegevens die Martin Koopman Installatie Techniek B.V. van u heeft naar een derde.

– beperking van gegevens die Martin Koopman Installatie Techniek B.V. van u heeft.

 

Martin Koopman Installatie Techniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de websites/webshop:

www.martinkoopman.nl en/of www.zonzaak.nl

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Martin Koopman Installatie Techniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke vorm van aansprakelijkheid.

klik hier en bel