ONDERHOUD VAN EEN VLOERVERWARMING IS DIT NODIG?

 

Onderhoud van uw vloerverwarming is zeker nodig door vervuiling in het cv-systeem kan de vloerverwarming vervuild raken met het gevolg minder rendement hogere gasrekening, energierekening en dure reparaties.

Onderdelen raken defect thermostaat-kranen functioneren niet meer en vastgelopen cv-pomp, verstopte vloerverwarming slangen.

Ook het controleren of de vloer wel egaal warm wordt hoort hierbij dit doen wij met behulp van een warmtebeeldcamera en temperatuurloggers.

U kan ook de vervuiling behandelen met een water behandeling.

preventie cv-installatie.

 

SPOELEN EN REINIGEN IS NODIG WANNEER?

– Een radiator niet in zijn geheel warm wordt.

– Een vloerverwarming niet meer op de juiste temperatuur komt

(slecht rendement).

– Bij een hoog gas verbruik.

– Storingen, reparaties aan de verwarmingsinstallatie blijvend terugkeren.

Dergelijke klachten ontstaan door vaak door niet-diffusie dichte buizen of leidingen en oudere installatie,s.

De zuurstof in de omgeving dringt door deze buizen heen en komt in contact met het water dat door de buizen/leidingen loopt waardoor magnetietvorming ontstaat.

Dit proces van magnetietvorming resulteert in een ophoping van zwart slib in de installatie waardoor diverse componenten defect kunnen raken en de kans op storingen fors toeneemt.

 

VOODELEN VAN DE SPOEL EN REINIGINGSTECHIEK

(eventueel met zuurstof afbrekend middel).

– optimaliseren van de circulatie in het systeem.

– juiste warmteafgifte behalen, wat een energiebesparing kan opleveren

van 15 tot 20%.

– langere levensduur installatie.

– voorkomen van onnodige storingen, reparaties en de daarbij horende kosten.

 

WAAR KOMEN DEZE KLACHTEN VANDAAN?

Het blijkt dat de oorzaak gezocht dient te worden in het gevolg van de kwaliteit van het Cv-water en de aanwezigheid van niet gewenste vaste deeltjes hierin.

Deze deeltjes, die in verschillende samenstellingen en hoeveelheden kunnen voorkomen, worden veelal kortweg “slib” genoemd.

Slib is een verzamelnaam voor alle ongewenst in het Cv.-water aanwezige vervuiling in vaste vorm:

Allereerst heeft men te maken met slib dat tijdens de installatie in het systeem terecht is gekomen.

Te denken valt hierbij aan bouw vuil, laskorrels, zand, enz.

Door het op- en bijvullen van het systeem met (meestal) leidingwater ontstaan er chemische reacties van de in het water

aanwezige zouten en gassen onderling en met het installatiemateriaal. Ook dit veroorzaakt slib.

 

METEN IS WETEN!

Bij gebruik van ander water dan leidingwater (bijvoorbeeld bron- of zelfs slootwater) kunnen ook nog andere soorten slib ontstaan (bijvoorbeeld het slib dat door bacteriën veroorzaakt wordt).

Met een snelle analyse ter plaatse van het water wat aanwezig is in de centrale verwarmingssysteem kunnen wij meten wat de oorzaak is van de vervuiling.

Wij testen op de belangrijkste parameters die de waterkwaliteit beïnvloeden zodat wij de veroorzaker van de vervuiling kunnen aanpakken.

Voorkom dure reparaties, vervangen van onderdelen en onnodige service bezoeken laat uw installatie nakijken meten is weten.

 

GEVOLGEN VAN SLIB

De hardheid van het eerste vul water veroorzaakt vooral op het heetste punt van de installatie (de ketel, warmtewisselaar) een afzettingslaagje van kalk. De hoeveelheid kalk is natuurlijk sterk afhankelijk van de waterhardheid ter plaatse, echter veroorzaakt die in Nederland slechts op weinig plaatsen al te grote problemen. Als de installatie vaak moet worden bijgevuld worden de problemen groter. Een te sterke kalkafzetting veroorzaakt lawaaiklachten en omdat kalkafzettingen sterk isolerend zijn, ontstaat het gevaar van oververhitting, met als mogelijk gevolg het scheuren van het metaal. Deze problematiek speelt zich grotendeels af op het heetste punt en zal in de rest van het systeem weinig invloed hebben. Kalk geeft dus slechts in mindere mate een slibprobleem.

 

INSTALLATIE SPOELEN/REINIGEN

Reinigen is uitvoerbaar in alle systemen zoals (huis)installaties, kantoren, scholen, vrieshuizen, fabrieken enz.

Zeker bij gebruik van reinigingsmiddelen is het noodzakelijk dat een dergelijke spoeling goed uitgevoerd wordt om ook het reinigingsmiddel weer te verwijderen.

Spoelapparaten (zie foto 1) zorgen voor een optimale werveling in het systeem en kunnen de spoeling vergemakkelijken en versnellen.

Rekon Gasservice heeft een eigen spoelmethode ontwikkeld op dit moment hebben wij 5 verschillende technieken in huis.

Voor 99% kunnen wij ook verstopte vloerverwarming weer normaal laten functioneren.

Voor en na de behandeling controleren wij de werking met een inspectie warmtebeeldcamera

 

PROTECTIE VOOR DE NIEUWE OF SCHONE INSTALLATIE

 

Fernox Cleaner

De Fernox Cleaner F3 is een snel en efficiënt pH neutraal reinigingsmiddel voor Cv installaties. Cleaner is zo samengesteld om alle vervuiling, oxidatieslib en kalkschilfers ter verwijderen uit bestaande installaties ongeacht de ouderdom ervan. Het wordt tevens gebruikt bij een reiniging voorafgaand aan de ingebruikstelling van nieuwe Cv installaties, voor de verwijdering van soldeervloeimiddelresten en andere vervuiling.

 

Fernox Protector

De Fernox Protector F1 geeft een duurzame bescherming van de volledige Cv – installatie tegen interne corrosie (oxidatieslib en magnetiet) en kalkschilfervorming. Het voorkomt corrosie van alle gebruikelijke metalen in de Cv – installatie met name plaatstaal, koper en koperlegeringen, en aluminium en aluminiumlegeringen. Geschikt voor alle types van installaties en ketels.

 

Fernox Biocide

Biocide om bacteriële vervuiling te voorkomen in huishoudelijke Cv-installaties en koelwatersystemen.

Een vrijblijvende offerte ontvangen?

Druk op de button om de formulier in te vullen.

 
 

ONDERHOUD VAN EEN VLOERVERWARMING IS DIT NODIG?

 

Onderhoud van uw vloerverwarming is zeker nodig door vervuiling in het cv-systeem kan de vloerverwarming vervuild raken met het gevolg minder rendement hogere gasrekening, energierekening en dure reparaties.

Onderdelen raken defect thermostaat-kranen functioneren niet meer en vastgelopen cv-pomp, verstopte vloerverwarming slangen.

Ook het controleren of de vloer wel egaal warm wordt hoort hierbij dit doen wij met behulp van een warmtebeeldcamera en temperatuurloggers.

U kan ook de vervuiling behandelen met een water behandeling.

preventie cv-installatie.

 

SPOELEN EN REINIGEN IS NODIG WANNEER?

– Een radiator niet in zijn geheel warm wordt.

– Een vloerverwarming niet meer op de juiste temperatuur komt

(slecht rendement).

– Bij een hoog gas verbruik.

– Storingen, reparaties aan de verwarmingsinstallatie blijvend terugkeren.

Dergelijke klachten ontstaan door vaak door niet-diffusie dichte buizen of leidingen en oudere installatie,s.

De zuurstof in de omgeving dringt door deze buizen heen en komt in contact met het water dat door de buizen/leidingen loopt waardoor magnetietvorming ontstaat.

Dit proces van magnetietvorming resulteert in een ophoping van zwart slib in de installatie waardoor diverse componenten defect kunnen raken en de kans op storingen fors toeneemt.

 

VOODELEN VAN DE SPOEL EN REINIGINGSTECHIEK

(eventueel met zuurstof afbrekend middel).

– optimaliseren van de circulatie in het systeem.

– juiste warmteafgifte behalen, wat een energiebesparing kan opleveren

van 15 tot 20%.

– langere levensduur installatie.

– voorkomen van onnodige storingen, reparaties en de daarbij horende kosten.

 

WAAR KOMEN DEZE KLACHTEN VANDAAN?

Het blijkt dat de oorzaak gezocht dient te worden in het gevolg van de kwaliteit van het Cv-water en de aanwezigheid van niet gewenste vaste deeltjes hierin.

Deze deeltjes, die in verschillende samenstellingen en hoeveelheden kunnen voorkomen, worden veelal kortweg “slib” genoemd.

Slib is een verzamelnaam voor alle ongewenst in het Cv.-water aanwezige vervuiling in vaste vorm:

Allereerst heeft men te maken met slib dat tijdens de installatie in het systeem terecht is gekomen.

Te denken valt hierbij aan bouw vuil, laskorrels, zand, enz.

Door het op- en bijvullen van het systeem met (meestal) leidingwater ontstaan er chemische reacties van de in het water

aanwezige zouten en gassen onderling en met het installatiemateriaal. Ook dit veroorzaakt slib.

 

METEN IS WETEN!

Bij gebruik van ander water dan leidingwater (bijvoorbeeld bron- of zelfs slootwater) kunnen ook nog andere soorten slib ontstaan (bijvoorbeeld het slib dat door bacteriën veroorzaakt wordt).

Met een snelle analyse ter plaatse van het water wat aanwezig is in de centrale verwarmingssysteem kunnen wij meten wat de oorzaak is van de vervuiling.

Wij testen op de belangrijkste parameters die de waterkwaliteit beïnvloeden zodat wij de veroorzaker van de vervuiling kunnen aanpakken.

Voorkom dure reparaties, vervangen van onderdelen en onnodige service bezoeken laat uw installatie nakijken meten is weten.

 

GEVOLGEN VAN SLIB

De hardheid van het eerste vul water veroorzaakt vooral op het heetste punt van de installatie (de ketel, warmtewisselaar) een afzettingslaagje van kalk. De hoeveelheid kalk is natuurlijk sterk afhankelijk van de waterhardheid ter plaatse, echter veroorzaakt die in Nederland slechts op weinig plaatsen al te grote problemen. Als de installatie vaak moet worden bijgevuld worden de problemen groter. Een te sterke kalkafzetting veroorzaakt lawaaiklachten en omdat kalkafzettingen sterk isolerend zijn, ontstaat het gevaar van oververhitting, met als mogelijk gevolg het scheuren van het metaal. Deze problematiek speelt zich grotendeels af op het heetste punt en zal in de rest van het systeem weinig invloed hebben. Kalk geeft dus slechts in mindere mate een slibprobleem.

 

INSTALLATIE SPOELEN/REINIGEN

Reinigen is uitvoerbaar in alle systemen zoals (huis)installaties, kantoren, scholen, vrieshuizen, fabrieken enz.

Zeker bij gebruik van reinigingsmiddelen is het noodzakelijk dat een dergelijke spoeling goed uitgevoerd wordt om ook het reinigingsmiddel weer te verwijderen.

Spoelapparaten (zie foto 1) zorgen voor een optimale werveling in het systeem en kunnen de spoeling vergemakkelijken en versnellen.

Martin Koopman heeft een eigen spoelmethode ontwikkeld op dit moment hebben wij 5 verschillende technieken in huis.

Voor 99% kunnen wij ook verstopte vloerverwarming weer normaal laten functioneren.

Voor en na de behandeling controleren wij de werking met een inspectie warmtebeeldcamera

 

PROTECTIE VOOR DE NIEUWE OF SCHONE INSTALLATIE

 

Fernox Cleaner

De Fernox Cleaner F3 is een snel en efficiënt pH neutraal reinigingsmiddel voor Cv installaties. Cleaner is zo samengesteld om alle vervuiling, oxidatieslib en kalkschilfers ter verwijderen uit bestaande installaties ongeacht de ouderdom ervan. Het wordt tevens gebruikt bij een reiniging voorafgaand aan de ingebruikstelling van nieuwe Cv installaties, voor de verwijdering van soldeervloeimiddelresten en andere vervuiling.

 

Fernox Protector

De Fernox Protector F1 geeft een duurzame bescherming van de volledige Cv – installatie tegen interne corrosie (oxidatieslib en magnetiet) en kalkschilfervorming. Het voorkomt corrosie van alle gebruikelijke metalen in de Cv – installatie met name plaatstaal, koper en koperlegeringen, en aluminium en aluminiumlegeringen. Geschikt voor alle types van installaties en ketels.

 

Fernox Biocide

Biocide om bacteriële vervuiling te voorkomen in huishoudelijke Cv-installaties en koelwatersystemen.

Een vrijblijvende offerte ontvangen?

Vul even ons contactformulier in.

 

 
 
 
Spoelen vloerverwarming
klik hier en bel